Menü

Translate

Blog Düştüğünde Mail Gönder (Onay gerekir.)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

10 Kasım 2017 Cuma

16/11/2017 526. HAFTA SÜPER LOTO TAHMİNİ %100

526. hafta Süper Loto bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 525. haftada büyük ikramiyesi 1.devir etmiştir. Son duruma göre oluşturacağımız düzenleri kullanarak kazanabilirsiniz.


Paran çoksa kefil ol, vaktin çoksa şahit ol
.

Bu sözün neden söylendiği konusu üzerinde durmayacağız.
Bu söz kurulu düzenin gerekliliği üzerine söylenmiş bir sözdür.


Kefil olmak:

Belirli konumda veya gelir düzeyinde olan insanlar başkalarının da refah seviyesinin yükselmesini isterler. Bunun için bu insanların kaynağa ihtiyacı vardır.
Bir başka kimse ise ya elindeki malı ya da parayı pazarlamak isteyecektir.
Bunun için kazanç elde edecektir. Kazanç elde edebilmek için parasını veya malını pazarlaması gerekecektir.
Malın sirkülasyonunu sağlamak isteyebilecektir.
Satıcının da talebi söz konusudur bu durumda...
Satmak istediği için alıcıdan bir kefil ister.

Alıcı güvenilir bir kişi olmalı ki birileri kendisine kefil olsun.
Kefil olanın başını ağrıtmasın.
Kefilliğin sorumluluğu borçlu borcunu yerine getirmediğinde yerine borcu ikame etmektir.

Kefalet olayı güvene dayalı bir kurum olması nedeni ile bir parametre oluşturmak gerekecektir.
Güven endeksi gibi.
Piyasada bu gibi kavramların olduğunu görebilirsiniz.
Bir çok çeşidi vardır. Tüketici güven endeksi gibi.

Para konuları parayı yönetenlerin tutumu ile daha da hassaslaşmaktadır.
Paranın etkili olduğu alanların artması ile insanların birbirine olan güvenleri ters orantılı bir etki yaratacaktır diyebiliriz.

Eskiler anlatır eskiden şöyleydi böyleydi.
İnsanların bu kimyasını bozan şey nedir?
Tek kelime ile para olacaktır.

Bunun ne olduğu, nasıl birşey olduğu üzerinde durmayacağız. Çünkü bizim işimiz değil.
Bu konular hakkında en ayrıntılı bilgiler veren Mahfi Eğilmez hocamızın blogunda bulabilirsiniz.

Bu konunun etkileri üzerinde durmayacağız.

Bunun dışında birde adalet mekanizmasının kefalet karşısında duruşuna dikkat etmek gerekecektir.
Kefalet olana bakış açısı nedir?

Bir kimseye kefil olmadan önce bunları iyi bilmek gerekecektir.


Şahit olmak:

Hiçbir fiil yoktur ki yasada yeri olmasın.
Bu genel geçer bir kuraldır.
Yasalar ile yönetilen ülkelerin tamamında bu durum vardır.
Yasa ile yönetilmiyorsa o bir toplum veya bir devlet olmayacaktır.

Yasaların çok olma durumu vardır birde fakat oraya hiç girmeyeceğiz. O konuyu da ayrı bir blog konusu yapalım.
Özgürlükler çemberi ile alakalı bir durumdur. Önceki bültenlerimizin bir tanesinde değinmiştik. Anablogda özel bir başlıkla yazı yazabiliriz.

Şahit olmak bir işe taraf olmak demektir.
Yapılan iş her ne ise o işi gördüğüne ikrar getirmek demektir.
Buraya kadar herşey güzelken iş bundan sonra sakata biniyor.
Şahit olmak için o an için konunun lehte veya aleyhte olduğuna karar vermek gerekir.
İşte bir konunun nasıl yönde gelişeceğini bilemiyorsanız kumar olacaktır.
Yani şahit olarak başınıza ne geleceğini bilmiyorsanız bu bir kumar olacaktır.
Neden durduk yere hiç işi veya çıkarı yoksa insan şahit olsun?

Sonucu olumlu veya olumsuz biliniyorsa şahit olmakta bir sakınca yoktur diyebiliriz.
Yine de şahit olana zaman külfeti getireceğini bilmemiz gerekecektir.

Aslında bu arıza yasalardan değilde fiilin olumlu veya olumsuz olmasından kaynaklanan bir durumdur.
Yasaların bireye nasıl baktığı çok önemlidir.

Bir bakıma şahit olmanın hiç olumlu bir tarafı yoktur. Eğer ki bir çıkar elde edilecek olsa bile o çıkardan vazgeçerek şahitlikten uzak durmak gerekecektir.
Çünkü ilerleyen zamanlarda başımıza açacağı işlerden haberimiz olmayacaktır. Olayların aleyhimize gelişeceğini bilemeyiz.

Şahit olan kimse bir fiilin yasada yer alan sonuçlarını bilmiyorsa kesinlikle şahitlik olayına karışmaması gerekecektir.
Biliyorsa bildiği için karışmaması gerekecektir.
Her iki durumda da karışmaması gerekecektir.

Bir insanın birşey yapması veya yapmaması için bilgin olmasına gerek yoktur veya kitapta yazan bütün yasaları anlık takip etmesine de gerek yoktur.
Bir olayın neresinde olduğunu bilmek önemlidir.

Yasada belirli kavramların yeri olmalıdır ki şahitlik mekanizması korunabilsin.
Var mıdır?
Hayır. Bazı önemli konular hariç.

Örneğin bir kimsenin başından bir iş geçiyor veya başka birşey oluyor o konuya 1.dereceden bir akrabası şahit ise o şahite özel bir konum verilebilir mi?

Komşuluk ilişkisinden sorumluluk gibi bir durum yasada var mıdır?
Hayır diyelim veya olmadığını varsayalım.
Komşunun evine hırsız girsin ve diğer komşu olaya müdahale etsin.
Bu durumun yasada yeri var mı diye sormak gerekecektir.
Nasıl bir konumu olması gerekir sormak gerekecektir.

Girenin hırsız olup olmadığı bile belli değilken karışmak doğru olmayacaktır.
Karışmak, şahit olmak durumunda ise özel mülkiyete müdahale olacaktır ki bir suçtur.

Hayatı en güzel yaşanlar gamsız, sorumsuz insanlardır. Hayatı bana ne kafasında yaşarlar.
Bu insanlar hayatları boyunca hiç sıkıntı yaşamazlar.
Onlar kendilerine öğretilen toplumsal sorumluluk denen olaydan muaftır.
Hayatlarını kafalarına göre yaşarlar istemediklerini gönderirler.
Onların olayı bu kadar basittir.

Bilgi insana sorumluluk, külfet yükler. Cahil insanın kafası rahat olur.
Öte yandan bilgili ve kafası çalışan insanın da bilgisini doğru kullanması nedeni ile kafası rahat olacaktır. Uykusuz geceleri saymazsak...

Şahitlik konusuna din kurumunun nasıl baktığı da önemlidir.
Bir insanın islama girişi şahitlik ile başlar.
Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik ederek başlar.
Şöyle bir soru gelir insanın aklına şahitlik edenin elinde bunun doğruluğunu teyit edecek bir mekanizma var mıdır?
Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik etti fakat bunu doğrulayacak bir araca sahip midir?

Burada koşulsuz itaat istenmesi nedeni ile zorunlu şahitlik durumu vardır diyebiliriz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yasada da zorunlu şahitlik diye bir kavram vardı.

Tarih boyunca yukarıdaki basit çelişki gibi insanlar din kurumunun kendisinden isteneni sorguladığı zamanlar olmuştur.

Gerçekleşmesi durumunda insanın kendisini yaratan ile masafesinin olmayacağından bahsedilmektedir.
Bu bir bakıma insana verilmiş bir fırsattır. Her bireye bunun seçimi verilmez. İnsan doğduğunda otomatik olarak ailesinin din yaşayışını seçmiş olur.
Birey bu kurumun farkına vardığı zamandan itibaren olayları sorgulama yeteneğine sahip ise aslında şahadetin normalda var olmadığını insanlara verilmiş bir fırsat olduğunu görecektir.
Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik etmek insana verilmiş bir fırsattır.
Eğer kendisi bunu seçmek veya tersini seçmek isterse fırsatı yakalamış veya kaçırmış olacaktır.
Bir insan şahitlik etmekten vazgeçecek olursa kendine göre bilgi geliştirecektir.
Aslında yaratma yoktur ve evrim denilen gerçek ile dünya hayatını devam ettirir diyecektir.
Burada şuna değinmeden geçmemek gerekecektir.
Evrim vardır fakat yaratılışın mutlak olduğunu değiştirmez.

Bu konu hakkında yazılması gerekenlerin sınırının bulunmaması nedeni ile sorular sorarak genel bir anlatım yaptık.

Bu kavramların batı toplumundaki yeri, doğu toplumlarındaki yeri, bunlarla ilişkili olan diğer toplumlardaki yeri gibi bir çok konular bir arada irdelenerek araştırma konusu yapılabilir.
Güzel kitap konularıdır.

Kefillik ve şahitlik konusu aklınızda soru işaretleri oluşturduysa internetten ve kitaplardan araştırarak öğrenebilirsiniz.

Süper Loto bültenimiz için kısa bir yazının ardından bültenimizin bilgilerini vermeye başlayabiliriz.

526. hafta için süper loto tahmin tablomuzu yayınlayarak sayıların durumlarını inceleyeceğiz.


16/11/2017 526. HAFTA SÜPER LOTO TAHMİNİ
526 hafta süper loto tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

Çıkan sayılar ile tahmin tablosunda bulunan sayıların değişen durum ve konumlarını inceleyebilirsiniz.

Çıkacak sayılar tablosunda tablo-2'de bulunan derecesi 2 olan sayılar tablo-1'de bulunan derecesi 2 olan sayılardan daha geri planda olacaktır.
Bu dosya için oluşturacağınız bir varsayım ile seçimlerinizi yapabilirsiniz.
Çıkacak sayılar tablosu başlığı altında yayınladığımız kombinasyonları kullanabilirsiniz.

Bizim verdiğimiz yöntemler veya kendi geliştirdiğiniz yöntemler ile tahmin tablosunu kullanabilirsiniz. Geliştirdiğiniz bir yöntemin kullanılabilir olması çok önemlidir.
Eğer kullanılabilir bir yöntem değilse seçimleriniz çıkacak sayıları bilmenizde katkı sağlamaz.
Bu nedenle kullandığınız yöntemin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için bize yazabilirsiniz. İletişim kısmında mail adresi yer almaktadır.
Bu kullandığınız düzen sistemin genel çalışma şekline uyuyor ise kullanabilirsiniz.
Bir yöntem her zaman geçerli olacak diye bir kesinlik yoktur.
Blogumuzda verdiğimiz yöntemler sürekli geçerli olabilecek düzenlerdir.
Bu nedenle bu yöntemler ile kuracağınız farklı varsayımlar çıkacak sayıları bulmanızda yardımcı olacaktır.

Kurduğumuz düzenler ile sayıları seçmekte kullanılabilecek bir çok yöntem vardır.
Bu yöntemlerden kazanma ihtimali her zaman olanları kullanmak yararlı olacaktır.

Bu yöntemleri düzen haline getirerek bültenlere ekleyeceğiz.

Bilgileri kullanarak sayısal oyunlarda seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Her zaman için seçimlerini rassal yapan bir oyuncu ile farkınız olacaktır. Profesyonel oyuncular kadar etkili seçimler yapma şansınız olacaktır.
Blogumuzu izleyenler için değerli kılan budur.


Çıkacak sayılar tablosu:

526. haftada çıkacak sayılar tablomuzu yeni düzeni ile vereceğiz. Bu tabloda bulunan sayıların büyük çoğunluğunun ilk-orta sıralarda bulunan sayılardan çıkacağını tahmin etmekteyiz.
Bu varsayım her durum için geçerli olacaktır.
Elbette ki önceki haftalardaki bültenlerimizde gözlemlediğiniz gibi dağınık bir şekilde de çıkabilir.
Bu tabloda düzen değişikliğine gitmemiz nedeni ile önceki haftalardaki bültenlerdeki tablolar ile kıyas yaparak çıkacak sayıları tespit etmeniz doğru olmayacaktır.
Bu tabloyu yine 2 bölüm halinde vereceğiz.
Önceki düzende 6 tane sayı tablolardan parçalı olarak çıkıyordu. Şimdi her zaman için 1. tablodan çıkmasını bekliyoruz.

Çıkacak sayıları tablosunda revizyona gitmemiz nedeni ile her zaman için 6-5-4 değerlerini içeren kombinasyonlardan çıkmasını beklemekteyiz.
  • 6-0 Tek parça
  • 0-6 Tek parça
  • 5-1 İki parça
  • 4-2 İki parça
  • 3-3 İki parça
  • 2-4 İki parça
  • 1-5 İki parça
Bu kombinasyonları tercih etmenizin sebebi haftanın devirli, devir sayısı, devirsiz olması gibi kriterler belirleyici olmaktadır. Yukarıda bulunan kombinasyonlar ile ilgili blogumuza yeni bir tablo ekleyeceğiz. Haftaya özgü çıkabilecek sayılar tablosu için kombinasyon tahmini şeklinde bir tablo yapmayı planlıyoruz.

526. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.
Dosya da bulunan tablonun yanına gereken açıklamalar eklenmiştir.


Şanslı sayılar:

Şanslı sayılar tablosunu çıkacak sayıları tespit etmek için kullanabilirsiniz.
Bu tabloda bulunan sayılardan çıkacaktır veya hiçbir sayı çıkmayacaktır şeklinde kuracağınız varsayımlar ile çıkacak sayıları tespit edebilirsiniz.


102120 4 20 21 32 43 47
201120 2 5 24 39 45 49
003210 24 27 28 36 39 40
201003 2 3 27 51 53 54
411000 2 3 7 8 19 27
022011 10 13 24 29 43 50
110130 4 10 38 41 43 49
002121 20 23 38 42 48 50
030120 12 17 18 37 45 46


Bu tabloda bulunan en çok tekrar eden sayılardan çıkmayacaktır.
En çok tekrar eden sayılardan bir tane çıkacaktır, 2 tane çıkacaktır şeklinde varsayımlar kurabilirsiniz.
Bu tabloda bulunan grup düzenleri 4 tane tabloda ilk sıralarda yer alıyorsa çıkma ihtimali vardır.


GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 111120
2 221010
3 110220


TABLO-2:

1 102120
2 112110
3 201210
4 121110
5 121011
6 111111
7 022101
8 011211
9 122010
10 110121
11 021111
12 021120
13 210120
14 211200
15 110130
16 011121
17 001122
18 310101
19 011130
20 202101
21 101031
22 020121
23 110301

TABLO-3:

1 212100
2 101301
3 101220
4 112200
5 110130
6 002121
7 220200
8 211200
9 112020
10 210120
11 013011
12 210111
13 131010
14 111300
15 012030
16 132000
17 030120
18 121200
19 220110
20 002211
21 310110
22 201111
23 022110
24 101310
25 222000
26 101022
27 211020
28 031200
29 011121
30 120111
31 012210
32 020211
33 121020
34 012120
35 113100
36 002220
37 012111
38 021021
39 111102
40 221001
41 001221
42 001401
43 012021
44 030300
45 130020
46 200220
47 201003
48 112011
49 101112
50 102201
51 030030
52 010221
53 102210
54 010320
55 411000
56 311100
57 011310
58 202101
59 202002
60 120012
61 112101
62 013020
63 202200
64 003111
65 111021
66 212010
67 111201
68 120030
69 301011
70 120300
71 032010
72 002202
73 122100
74 103110
75 130200
76 210030
77 101130
78 004110
79 011130
80 101031
81 111030
82 310101
83 001122
84 022011
85 030111
86 011202
87 201120
88 001311
89 011400
90 030201
91 201300
92 100122
93 120021
94 200301
95 400110
96 020112
97 101040
98 202020
99 002022
100 100212
101 001050
102 012012
103 140100
104 301110
105 200130
106 221100
107 101202
108 210201
109 103200
110 000231
111 103101
112 010140
113 200310
114 040011
115 031110
116 000411
117 022020
118 122001
119 311001
120 100032
121 014001
122 111012
123 001212
124 302001
125 100140
126 201021
127 012102
128 210300
129 220011
130 320100
131 200022
132 011301
133 300120
134 000420
135 130011
136 023010
137 021012
138 031020
139 410001
140 240000
141 320010
142 031002
143 003021
144 131100
145 230001
146 010122
147 012300
148 100311
149 103011
150 100410
151 002301
152 300201
153 102111
154 003012
155 010131
156 220002
157 023001
158 212001
159 001410
160 500010
161 030210
162 021300
163 001230
164 102021
165 020220
166 002310
167 112002
168 200031
169 041010
170 010230
171 104100
172 030003
173 020130
174 401100
175 000330
176 021201
177 211101
178 131001
179 011022
180 201102
181 004020
182 200211
183 220020
184 003210
185 201201
186 100221
187 303000

TABLO-4:

1 111210
2 211110
3 013110
4 102120
5 112110
6 110211
7 201210
8 121011
9 111111
10 122010
11 210210
12 121101
13 011211
14 101211
15 110121
16 221010
17 101121
18 110220
19 012201
20 130110
21 011220
22 021210
23 022200
24 021111
25 120120
26 211011
27 120210
28 210021

3-23-187-28 adet grup düzeni:Derece düzeni tahmini:

526. hafta için çıkabilecek derece düzenlerini vereceğiz.
Bu düzenlerden tahmin tablosunun durumuna uyumlu olanlardan seçebilirsiniz.
Son haftanın çıkan derece düzeninden sonra çıkacak derece düzeni ve devir durumlarında çıkacak derece düzenlerini vereceğiz.
Aşağıdaki bulunan derece düzenlerinin tahmin tablosundan bulunan sayıların durumlarına uyması durumunda kullanabilirsiniz. Bu tablolarda bulunan düzenlerden haftanın derece düzenine uyum sağlayamayan derece düzenleri olabilir.
Aşağıda vereceğimiz ilk tablo haftanın devir etme durumundan bağımsızdır her durumda çıkma ihtimalleri vardır.
Grup düzeni ve burada bulunan derece düzenlerinden bir tanesini birleştirmeniz durumunda kolonlarınız kolayca oluşacaktır.


2 132000000
3 222000000
4 321000000
8 112200000
20 121200000
23 032100000
36 303000000
40 420000000
48 150000000
65 024000000
70 301110000
107 401100000


1.devir etmesi ardından büyük ikramiyenin dağılması durumunda çıkacabilecek derece düzenleri:1 231000000
2 132000000
3 222000000
4 321000000
5 131100000
7 221100000
9 213000000
10 311100000
11 141000000
12 123000000
13 212100000
15 312000000
16 031200000
18 113100000
23 032100000
24 203100000
32 041010000
34 320010000
55 211101000
67 311010000
84 202100001


1.devir ardından 2.devir etmesi durumunda çıkabilecek derece düzenleri:1 231000000
2 132000000
3 222000000
4 321000000
5 131100000
6 122100000
7 221100000
8 112200000
10 311100000
11 141000000
12 123000000
13 212100000
14 230100000
16 031200000
17 240000000
20 121200000
21 042000000
23 032100000
24 203100000
25 230010000
26 301200000
29 023100000
30 033000000
31 130200000
32 041010000
33 051000000
34 320010000
39 031110000
40 420000000
42 221010000
43 140100000
46 022200000
47 114000000
50 212010000
52 112110000
56 040200000
65 024000000
68 103200000
70 301110000
85 130110000
92 113010000
99 022002000


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

7 13 29 34 38 52
Burada bulunan sayıların çıkıp çıkmayacağı sayıların konumlarına göre belirleyebilirsiniz.
Sayıları şanslı sayılar tablosunda bularak değerlendirebilirsiniz.
Bu sayılardan çıkacağını düşündüğünüz var ise seçimlerinizde kullanabilirsiniz.


Sabit sıra düzeni:


Çıkan sayıların sıra düzenleri bu tabloda ilk sırada bulunan düzenlerden gelebilir.


Sabit sıra düzeni
sabit sıra düzeni tablosu

Çıkma ihtimali az olan grup tablosu:

Çıkması durumunda 1-41. sırada bulunan düzenlerden çıkabilir. Haftaların devir etmesi durumunda bu tablodan çıkma ihtimali vardır.

Çıkma ihtimali az olan grup tablosu
süper loto çıkma ihtimali az olan grup tablosu

Derece tablosu:

Derece tablomuzdaki sıralama önemlidir. Çıkan sayılar ise mutlaka bu tablomuzda bulunan derece düzenlerinden çıkmaktadır. Her hafta ilk sıralardan çıkmakla beraber değişik sıralardan da çıkmaktadır. Bu düzenin nasıl çıktığını önceki haftalarda hazırladığımız bültenlerde görebilirsiniz.

Derece tablosu
süper loto sabit derece tablosu

Çekilişler yapıldıktan sonra bülten değerlendirmelerimizi yapacağız.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


16/11/2017 526. HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

526. haftada çıkan sayılar ile birlikte büyük ikramiye 2.devir etmiştir.
Önceki hafta bültenlerimizde konular hakkında yazılarımız vardır. Bu yazılara ulaşmak fihrist kısmında bulunan etiketleri kullanabilirsiniz.

526. hafta çıkan sayıların durumlarını değerlendireceğimiz tablomuzu vererek başlayabiliriz.


16/11/2017 526. HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
526 hafta süper loto sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayıların durum ve konumlarını tahmin tablosundan inceleyebilirsiniz.

Sonuç tablosunda seç satırında sarı dolgu ile gösterilen sayılar çıkmıştır.
Nasıl bir mantık ile çıktığını tablodan inceleyebilirsiniz.

Bültenimizin tahmin değerlendirmesi kısmında yaptığımız değerlendirmelerin çıkan sayılar ile tutup tutmadıklarını kontrol edebilirsiniz.

Tahmin değerlendirmesi kısmında derece farkları ortalaması yöntemine göre grupları değerlendirip bilgileri girmemişiz fakat buna gerek olmadan izleyenlerimiz bu yöntemi kendileri kullanarak gruplardan çıkacak sayı adetlerini tespit edebilirler.
Buradan yola çıkarak yaptıkları tespitlere bağlı kalarak sayı seçip bu sayıları birleştirip oluşturacakları kuponlar ile çıkacak sayıları bulmaları mümkündür.

Derece toplamları 14 olan 2 tane grup için;
1 ve 4.gruplar için;
4.grup 3 derece değerini barındırması ve 2 tane sıfır derece değerini barındırması nedeni ile 1.gruba göre daha fazla sayı çıkacağını söyleyebiliriz.
1.gruptan hiç sayı çıkmazken 4.gruptan 2 sayı çıkmıştır.
Bu değerlendirme her zaman için geçerli olacaktır veya tersi de geçerlidir.
Yukarıdaki çıkan sayıları gibi 1.gruptan 2 sayı çıkma ihtimali de her zaman vardır diyebiliriz.


Çıkan sayılar:

12 14 24 30 31 45
Sayılarıdır.
Çıkan sayıların durumlarını tahmin tablosundan ve şanslı sayılar tablosundan inceleyebilirsiniz.
Tabloda bulunan sayılardan hiçbiri çıkmamıştır.
Böyle bir varsayım ile seçimlerinizde bu sayıları eleyebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Çıkan sayıların şanslı sayılar tablosundaki durumu aşağıdaki gibidir.

526 SAYI 12 14 24 30 31 45
ADET 0 0 3 0 0 1
Oluşturacağınız böyle bir varsayım ile çıkacak sayıları bulabilirsiniz.


1 14 22 33
6 15 25 34
9 16 26 35
11 17 30 46
12 18 31 52

Şanslı sayılar tablosunda bulunmayıp çıkan 4 tane sayı vardır.
Oluşturacağınız böyle bir varsayım ile çıkacak sayıları bulma şansınız vardır.


Çıkacak sayılar tablosu:

526. haftada çıkan sayılar iki tablodan 5-1 kombinasyonu ile çıkmıştır.


TABLO-1:SN SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 25 50 1 ÇİFT KMPZT
2 50 53 1 TEK ASAL
3 51 27 1 TEK KMPZT
4 4 1 1 TEK BİRİM
5 1 35 2 TEK KMPZT
6 52 11 1 TEK ASAL
7 2 13 3 TEK ASAL
8 20 5 1 TEK ASAL
9 12 29 2 TEK ASAL
10 37 24 1 ÇİFT KMPZT
11 8 22 1 ÇİFT KMPZT
12 21 54 0 ÇİFT KMPZT
13 53 42 0 ÇİFT KMPZT
14 3 37 3 TEK ASAL
15 5 45 1 TEK KMPZT
16 6 4 2 ÇİFT KMPZT
17 24 2 1 ÇİFT ASAL
18 22 31 1 TEK ASAL
19 38 48 2 ÇİFT KMPZT
20 39 16 1 ÇİFT KMPZT
21 46 8 2 ÇİFT KMPZT
22 7 17 3 TEK ASAL
23 17 41 0 TEK ASAL
24 19 14 0 ÇİFT KMPZT
25 35 9 2 TEK KMPZT
26 40 32 0 ÇİFT KMPZT
27 10 33 1 TEK KMPZT
28 23 20 1 ÇİFT KMPZT
29 33 10 0 ÇİFT KMPZT
30 34 39 0 TEK KMPZT
31 43 6 2 ÇİFT KMPZT
32 45 25 3 TEK KMPZT
33 11 43 0 TEK ASAL
34 13 18 2 ÇİFT KMPZT
35 27 21 0 TEK KMPZT
36 29 49 0 TEK KMPZT
37 49 7 1 TEK ASAL
38 54 52 3 ÇİFT KMPZT
39 9 23 0 TEK ASAL
40 15 46 3 ÇİFT KMPZT
41 18 36 1 ÇİFT KMPZT
42 26 34 2 ÇİFT KMPZT
43 30 12 3 ÇİFT KMPZT
44 36 51 0 TEK KMPZT
45 48 28 2 ÇİFT KMPZT


TABLO-2:SN SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 14 47 1 TEK ASAL
2 16 19 0 TEK ASAL
3 28 40 2 ÇİFT KMPZT
4 31 15 2 TEK KMPZT
5 32 26 2 ÇİFT KMPZT
6 41 3 2 TEK ASAL
7 42 38 2 ÇİFT KMPZT
8 44 30 2 ÇİFT KMPZT
9 47 44 2 ÇİFT KMPZT


Grup düzeni:

021210
2.GRUP-6 2.GRUP-5 3.GRUP-7 4.GRUP-10 4.GRUP-5 5.GRUP-1
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
Çıkan sayıların TABLO-4 22.sırada bulunan grup düzeni ile çıkmıştır.


Sıra düzeni:

211110
Sıra düzeni ile çıkmıştır.
Bu sıra düzeni sıra düzeni tablomuz ile ilgili verdiğimiz bilgiler çerçevesinde tahmin ettiğimiz yerden gelmiştir. Tahminde verdiğimiz sıra düzeni tablomuzda 1. sırada bulunan sıra düzenidir.


Derece düzeni:

131100000
Derece düzeni ile gelmiştir. Bu derece düzeni sabit derece tablomuzdan 5.sıradan gelmiştir.
Derece düzenleri tahmin tablomuzda çıkacak sayıların derece düzeninin vermiştik.
Bu tablolar arasında 5.sırada bulunan derece düzeni çıkmıştır.
Bu derece düzeni bültenimizin tahmin değerlendirme kısmında ve derece tahminlerimiz arasında bulunmaktadır.


Adres düzeni:

15-52-54-62-73-104
Adres düzeni ile çıkmıştır.
Bu sayılar çıkan sayıların tahmin tablosundaki konumlarını gösterir.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
TOPLAM YAZI SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yorum yapmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Sayfa yenileme kaldırılmıştır.