Menü

Translate

Blog Düştüğünde Mail Gönder (Onay gerekir)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

3 Kasım 2017 Cuma

09/11/2017 525. HAFTA SÜPER LOTO TAHMİNİ %100

525. hafta Süper Loto bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 524. haftada büyük ikramiye dağılmıştır. Son duruma göre oluşturacağımız düzenleri kullanarak kazanabilirsiniz.

Kader nedir?

Bu konularda düşünen yazabilen insanların sayısı azdır. Doğruları düşünüp yazabilenlerin sayısı da azdır.
Her ne kadar din, siyaset gibi kendi alanımızın dışında olmayan konularda yazmak istemesekte bütün alanların para ile ilişkisi olması nedeni ile mutlaka bir kaç satır birşeyler yazmak gerekecektir.

Kader insanın olmazsa olmazıdır. İmanının bir parçasıdır.
İmanın şartları arasında insanın kendisi hakkında yazılan kadere iman etmesi inanması buna boyun eğmesi gerektiği vardır.
İnsan ister inansın ister inanmasın onun için yazılmış bir kader vardır.
Bir insanın kaderinde ne yazar?
Herkesin kaderi aynı parametre ile mi yazılmıştır?
Kaderi de sayısal oyunların analizine benzettik ya helal bize...

Kaderin yazılmasını belirleyen ana parametreler nelerdir?
Kaderin yazılmasının bilimle ilişkisi var mıdır?

Kaderin yazılması bir anda mı olmakta yoksa yaşadığı sürece yaptıkları çerçevesinde mi şekillenmektedir.
Burada sorulması gereken ve cevap aranması gereken binlerce soru vardır.
Soruların haddi yoktur diyebiliriz.
Her soruya bulunan bir cevap yeni bir soruyu da beraberinde getirecektir.
Özetle bu analizin sonu yoktur.

Sorulması gereken ana soruları sorduktan veya bu alanda çalışmaları olan kimselerin sorularını ve cevaplarını inceledikten sonra kaderin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde duracağız.

Burada yukarıda yazdığımız soruların cevaplarını aramayacak veya vermeyeceğiz.

Bir insanın zekası, vücut bütünlüğü, el ve akıl yetenekleri, gibi kriterler kaderinin şekillenmesinde etkili olacaktır.
Bu yeteneklere sahip olup kullanması veya pasif kalması da kaderinin şekillenmesinde etkili olacaktır.

Bir insanın mesleği yukarıda yazdığımız nedenler ile belirlenecektir.
Bu mesleği hangi seviyede yaşatacağı ise kendi zekasını kullanması ve çabası ile belirlenecektir.

Bu örneğimizi şu şekilde açalım.
Bir insanın kaderine kasap olması yazılmış olsun.
Fakat işini ne şekilde yapacağı kendi seçimleri dahilindedir.
Kendi işini mi yapacaktır yoksa bir yerde işçi olarak mı çalışacaktır?

İnsanın hayatını şekillendiren unsur sadece mesleği değildir. Genel olarak bütün seçimleri insanın hayatını değiştirir ve kaderinin belirlenmesinde etkilidir.
Örneğin seçilen araba bile insanın hayatını değiştirir ve kaderinin belirlenmesinde etkili olur.
Yani insanın aklını kullanarak yapacağı mantıklı veya mantıksız seçimler kaderinin son halini almasında etkili olacaktır diyebiliriz.

Öte yandan bu konuların etkisinin ne olacağını bilen insan bu seçimlerin kaderine müdahale edip etmeyeceğini belirleme seçeneğine sahiptir.
Bunu nasıl sağlayacaktır insan?
Kendisine hayatını idame ettirebilmesi için öğretilenleri takip etmesi ile olacaktır.
Bir insanın kendisine hedef belirlemesi bunların arasındadır.
Kendisine bir hedef belirleyen insanın önüne ne engel çıkarsa çıksın veya olumsuzluklar her ne olursa olsun hedefini gerçekleştirmek için bunlarla mücadele edecektir.
Bu sayede bunların kaderine müdahale etmesine hedefi sayesinde müsaade etmeyecektir.
Bunun gibi insana verilmiş bir çok öğütler vardır.
Bu öğütleri iyi takip edip hedef çizgisinden ayrılmamak gerekecektir.

Bu konular kesin bilgi içermemesi nedeni ile aklımı kaybederim mi acaba korkusuyla kimsenin ne düşünmeye ne de fikir yürütmeye cesaret edemeyeceği konulardır.

Hayatta bazı şeyler vardır ki onlar dokunduğunuzda hatta düşündüğünüzde başınıza bir iş gelmesi an meselesidir.
Hatta son zamanlarda bazı Türk filmlerine bile konu olmuştur.
Afaki saçma olmasına rağmen gerçeklik payı yok değildir.

Yine de insan kendine biçilen frekans aralığında kalması en hayırlısı olacaktır.
Başka canlıların yaşama alanlarına girmesi pek yararına olmayacaktır.

Bunun bir anlamı da yoktur zaten! Ne yapacaksın sana ne?

Eğitim yapısı bu gibi tehlikeli konularda insanı düşünmekten ve birşeyler yapmaktan alıkoymaktadır. Bunun nedenleri üzerinde durmayacağız.
Laik kesimin bu konular üzerine binlerce sözü-yazısı vardır açın okuyun.

Adı üstünde tehlikeli fakat birşeyler yapılmaması durumunda ise insanın bilmesi gereken konular hep karanlıkta kalacaktır.
İnsana ne olursa olsun kainatı okuma emri veriliyor.
Kendi tehlikeli bulduğun konularda araştırma yapmayacaksın demiyor.
Ali imran-191. ayette bunu yazmaktadır kur'an...
Birunî zamanın en büyük alimlerindendi.
Bilimle uğraşmamın tek nedeni bu ayettir diyorsa ve yola buradan çıkıyorsa bu önemli bir gösterge olacaktır.
Konu din olunca görüş farklılıkları elbette olacaktır.
Bir kimsenin bir konuyu doğru kabul ederek vardığı sonuçla, bir başkasının yanlış kabul ederek vardığı sonuç bir olmayacaktır.
Sonuçların faydasını karşılaştırmak en mantıklısı olacaktır.
Burada bir matematik hesabı devreye girer fakat burada matematik yapmak yanlış olacaktır.
İnsanın kendi ve çevresindeki insanların yararına yapacağı her çalışma yöntemi ne olursa olsun değerli kabul edilmekte ve mükafatının verileceğinden bahsedilmektedir.

Neyse konuyu fazla dağıtmadan kader konusuna yeniden dönelim.

Bir insanın kadın olsun erkek olsun bağlı olduğu şey nedir?
Kaderini belirleyen unsur bu olmayacak mıdır?
Evlilik yapacaktır.
Nasıl bir insanla evlilik yapacaktır?
Etkin kökeni ne olacaktır?
Nasıl bir karekteri olacaktır?
Evlendikten sonra çocuklarının nasıl bir karakteri olacaktır?

Bu gibi soruların cevaplarının kaderde yazılı olduğunu söyleyebiliriz.

Bir erkek evlat babasının hikayesinin devamıdır.

Kaderden kaçış olmayacaktır. İnsanın kaderinde ne yazılı ise onu kesinlikle bulacaktır. Bulması için bütün unsurların onun için çalışacağından emin olabiliriz. ¹ 

Bir de kaderi aynı yazılan insanların bir araya gelmesi vardır ki tadından yenmeyecektir.
O insanların yaşayacakları hayatta paylaşacakları şeyler de farklı bir tad verecektir.
Bazen bu iki insan bir arada bulunmak isterken başka değer kabul edilen kriterler bu insanların bir arada yaşamasına müsaade etmeyecektir.
Onların gönülleri sonsuza kadar beraber olacaktır diyebiliriz.
Birşey insanın kaderine yazılmışsa onu engellemek kimseye nasip olmayacaktır diyebiliriz.

Hiçbirşey için geç değil, geç değil hiçbirşey için...

Gelir dağılımında adaletin sağlanması teori olarak raflarda durmaktadır.
Fakat buna kader konusunun etkin çalışması nedeni ile müdahale edilememektedir.
Eğer kader gibi bir kavram olmasa devletler tebasının hepsinin aynı refah seviyesinde yaşamasını sağlardı.
Devletler neden böyle birşeyi başaramıyor.
Çünkü bütün insanların yetenekleri aynı değil.
Herkes her işi yapamıyor.
Bütün insanlar birbirinden farklı, her insanın kaderi farklı...
Bu gibi nedenlerden dolayı yaptıkları işlerden elde edecekleri gelir de farklı olabilmektedir.

Kimisi çok yetenekli, doğuştan bilgili olmasına rağmen kullanmaktan imtina edebiliyor.
Bazen kader kendisini zorlayabilmektedir. İster istemez yapabilmektedir.
Ummadık taş baş yarar sözü buradan gelmektedir.

Kader konusunu özgürlükler çemberi ile birleştirerek yazımızı sonlandıralım.
İnsanın kaderinde yazılı olanı insan seçimleri ile yaşar.
Kendi seçimleri kaderi olmayacaktır. Cüz-i irade olacaktır.
Kendi iradesiyle yaptığı seçimler olacaktır. Bu seçimler kendi özgürlükler çemberini daraltacak veya genişletecektir. Bir sonraki aşamada kaderine yazılı olanı daha geniş bir çemberde veya daha dar bir çemberde yaşacaktır diyebiliriz.

Çember ister daralsın ister genişlesin kul kaderini yaşayacaktır.
Daha müreffeh veya daha sefil yaşaması kendi seçimleri ile gerçekleşecektir.
Birde kararsızlar vardır hiç seçim yapamayanlar...
Onlarda kendilerine başkaları tarafından seçilenlere razı olarak yaşamlarına devam ederler.
O da yine insanın kaderinde yazılı olacaktır.
Kaderine bu da her zaman kararsız olsun yazılmıştır...

Kader konusunda yazmak istediğimiz bir çok konu vardır onları da başka bloglara söz verelim. Benzersiz bir yazı yazmaya çalıştık umarım farklı bir tad bırakmıştır.

525. hafta için süper loto tahmin tablomuzu yayınlayarak sayıların durumlarını inceleyeceğiz.


09/11/2017 525. HAFTA SÜPER LOTO TAHMİNİ
525 hafta süper loto tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

525. hafta tahmin tablosu derece farkları ortalaması yöntemi açısından yorum yapabilmek için verimli bir zemin oluşturmuştur.
13-14 derece değerlerini alan gruplar ve tablonun geneli için analizleri yapacağız.

13 derece toplamını 3 grup düzeni de almaktadır. 1.grupta 9 sayı olması nedeni ile değerlendirmenin dışında tutacağız.
Değerlendirmeye üst sıradan başlayalım.

14 derece toplamı için;
2 ve 3.gruplar 14 derece toplamını almıştır.
2.grup 2 tane 3 değerini içeren sayı ve en fazla sıfır değerini barındırmaktadır. Bu nedenle 2 ile 3.grup birbirine kıyasla 2.gruptan daha fazla sayı çıkacaktır veya sayı çıkacaktır diyebiliriz.
3.gruptan çıkmaması durumunda 2.gruptan sayı çıkacaktır diyebiliriz.
Çıkacak grup düzenleri üzerinde duracağız.

13 derece toplamı için;
4 ve 5.gruplar 13 derece toplamını almıştır.
5.grup 2 tane 3 değerini içeren sayı ve en fazla sıfır değerini barındırmaktadır.
5.gruptan 4.gruba göre daha fazla adette sayı çıkacaktır veya sayı çıkacaktır diyebiliriz.

Bunun yanında 2 ve 5.grupları da kendi arasında karşılaştırmak mümkündür.
5.grupta 1 derece değerinin fazla olması nedeni ile iki grup arasında en fazla adette sayı 5.gruptan çıkacaktır diyebiliriz.
Her iki gruptan aynı adette sayı çıkabilir veya birinden 1 sayı çıkarken diğerinden 2 sayı çıkabilir.
Her iki gruptan sayı çıkmama ihtimali çok düşüktür.
Süper loto da genellikle çok düşük ihtimaller gerçekleşmekte ve bu nedenle büyük ikramiye devir etmektedir.

1.gruptan derecesi 2 olan sayılardan bir tane çıkacaktır diyebiliriz.
Asal olan 3 sayısının çıkma ihtimali yüksektir.

Yukarıda yaptığımız tahmin mümkün olduğu kadar geniş tutulmuştur. Bu tahminler çerçevesinde varsayımlar kurarak seçeceğiniz sayı adetlerini daraltabilirsiniz.

Bu gibi varsayımlar kurarak çıkacak sayıları tahmin edebilirsiniz.


Grup düzenlerinden yukarıda yaptığımız tahmin ile uyumlu olanları seçip kullanabilirsiniz.
Önem sırasını dikkate alınız.


Çıkacak sayılar tablosu:

525. haftada çıkacak sayılar tablomuzu yeni düzeni ile vereceğiz. Bu tabloda bulunan sayıların büyük çoğunluğunun ilk-orta sıralarda bulunan sayılardan çıkacağını tahmin etmekteyiz.
Bu varsayım her durum için geçerli olacaktır.
Elbette ki önceki haftalardaki bültenlerimizde gözlemlediğiniz gibi dağınık bir şekilde de çıkabilir.
Bu tabloda düzen değişikliğine gitmemiz nedeni ile önceki haftalardaki bültenlerdeki tablolar ile kıyas yaparak çıkacak sayıları tespit etmeniz doğru olmayacaktır.
Bu tabloyu yine 2 bölüm halinde vereceğiz.
Önceki düzende 6 tane sayı tablolardan parçalı olarak çıkıyordu. Şimdi her zaman için 1. tablodan çıkmasını bekliyoruz.

Çıkacak sayıları tablosunda revizyona gitmemiz nedeni ile her zaman için 6-5-4 değerlerini içeren kombinasyonlardan çıkmasını beklemekteyiz.
  • 6-0 Tek parça
  • 0-6 Tek parça
  • 5-1 İki parça
  • 4-2 İki parça
  • 3-3 İki parça
  • 2-4 İki parça
  • 1-5 İki parça
Bu kombinasyonları tercih etmenizin sebebi haftanın devirli, devir sayısı, devirsiz olması gibi kriterler belirleyici olmaktadır. Yukarıda bulunan kombinasyonlar ile ilgili blogumuza yeni bir tablo ekleyeceğiz. Haftaya özgü çıkabilecek sayılar tablosu için kombinasyon tahmini şeklinde bir tablo yapmayı planlıyoruz.

525. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.
Dosya da bulunan tablonun yanına gereken açıklamalar eklenmiştir.


Şanslı sayılar:

Şanslı sayılar tablosunu çıkacak sayıları tespit etmek için kullanabilirsiniz.
Bu tabloda bulunan sayılardan çıkacaktır veya hiçbir sayı çıkmayacaktır şeklinde kuracağınız varsayımlar ile çıkacak sayıları tespit edebilirsiniz.


201120 3 5 20 37 44 48
102120 4 20 21 32 43 47
201120 2 5 24 39 45 49
003210 24 27 28 36 39 40
201003 2 3 27 51 53 54
411000 2 3 7 8 19 27
022011 10 13 24 29 43 50
110130 4 10 38 41 43 49
002121 20 23 38 42 48 50


Bu tabloda bulunan en çok tekrar eden sayılardan çıkmayacaktır.
En çok tekrar eden sayılardan bir tane çıkacaktır, 2 tane çıkacaktır şeklinde varsayımlar kurabilirsiniz.
Bu tabloda bulunan grup düzenleri 4 tane tabloda ilk sıralarda yer alıyorsa çıkma ihtimali vardır.


GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 110130

Bu grup düzeninin çıkacağını öngörürken çıkma ihtimalinin düşük olacağını belirtelim.


TABLO-2:

1 102120
2 112110
3 201210
4 121110
5 121011
6 111111
7 022101
8 111120
9 122010
10 221010
11 110121
12 021111
13 021120
14 110220
15 210120
16 211200
17 011121
18 001122
19 310101
20 011130
21 202101
22 101031
23 020121


TABLO-3:

1 212100
2 101301
3 101220
4 112200
5 110130
6 002121
7 220200
8 211200
9 112020
10 210120
11 013011
12 210111
13 131010
14 111300
15 012030
16 132000
17 030120
18 121200
19 220110
20 002211
21 310110
22 201111
23 022110
24 101310
25 222000
26 101022
27 211020
28 031200
29 011121
30 120111
31 012210
32 020211
33 121020
34 012120
35 113100
36 002220
37 012111
38 021021
39 111102
40 221001
41 001221
42 001401
43 012021
44 030300
45 130020
46 200220
47 201003
48 112011
49 101112
50 102201
51 030030
52 010221
53 102210
54 010320
55 411000
56 311100
57 011310
58 202101
59 202002
60 120012
61 112101
62 013020
63 202200
64 003111
65 111021
66 212010
67 120030
68 301011
69 120300
70 032010
71 002202
72 122100
73 103110
74 130200
75 210030
76 101130
77 004110
78 011130
79 101031
80 111030
81 310101
82 001122
83 022011
84 030111
85 011202
86 201120
87 001311
88 011400
89 030201
90 201300
91 100122
92 120021
93 200301
94 400110
95 020112
96 101040
97 202020
98 002022
99 100212
100 001050
101 012012
102 140100
103 301110
104 200130
105 221100
106 101202
107 210201
108 103200
109 000231
110 103101
111 010140
112 200310
113 040011
114 031110
115 000411
116 022020
117 122001
118 311001
119 100032
120 014001
121 111012
122 001212
123 302001
124 100140
125 201021
126 012102
127 210300
128 111201
129 220011
130 110301
131 320100
132 200022
133 011301
134 300120
135 000420
136 130011
137 023010
138 021012
139 031020
140 410001
141 240000
142 320010
143 031002
144 003021
145 131100
146 230001
147 010122
148 012300
149 100311
150 103011
151 100410
152 002301
153 300201
154 102111
155 003012
156 010131
157 220002
158 023001
159 212001
160 001410
161 500010
162 030210
163 021300
164 001230
165 102021
166 020220
167 002310
168 112002
169 200031
170 041010
171 010230
172 104100
173 030003
174 020130
175 401100
176 000330
177 021201
178 211101
179 131001
180 011022
181 201102
182 004020
183 200211
184 220020
185 003210
186 201201
187 100221
188 303000


TABLO-4:

1 111210
2 211110
3 013110
4 102120
5 112110
6 110211
7 201210
8 121011
9 111111
10 122010
11 210210
12 121101
13 011211
14 101211
15 110121
16 221010
17 101121
18 110220
19 012201
20 130110
21 011220
22 021210
23 022200
24 021111
25 120120
26 211011
27 120210
28 210021


1-23-188-28 adet grup düzeni:Derece düzeni tahmini:

Yukarıda tahmin değerlendirmesi kısmında çıkma ihtimali çok yüksek derece düzenlerini verdik. Bu düzenlerden 1-1 çıkmasa da yakın düzenlerden dahi mutlaka çıkacaktır.

525. hafta için çıkabilecek derece düzenlerini vereceğiz.
Bu düzenlerden tahmin tablosunun durumuna uyumlu olanlardan seçebilirsiniz.
Son haftanın çıkan derece düzeninden sonra çıkacak derece düzeni ve devir durumlarında çıkacak derece düzenlerini vereceğiz.
Aşağıdaki bulunan derece düzenlerinin tahmin tablosundan bulunan sayıların durumlarına uyması durumunda kullanabilirsiniz. Bu tablolarda bulunan düzenlerden haftanın derece düzenine uyum sağlayamayan derece düzenleri olabilir.
Aşağıda vereceğimiz ilk tablo haftanın devir etme durumundan bağımsızdır her durumda çıkma ihtimalleri vardır.
Grup düzeni ve burada bulunan derece düzenlerinden bir tanesini birleştirmeniz durumunda kolonlarınız kolayca oluşacaktır.

524. haftada ilk sırada bulunan düzen çıkmıştır. 525. haftada yine ilk sırada bulunan düzenin çıkma ihtimali düşüktür.

1 231000000
2 132000000
3 222000000
4 321000000
8 112200000
10 311100000
11 141000000
12 123000000
16 031200000
20 121200000
21 042000000
23 032100000
26 301200000
29 023100000
44 204000000
60 411000000


İkramiyenin dağılması ardından çıkabilecek derece düzenleri:

İlk sırada bulunan düzenleri kullanabilirsiniz.
Bu düzenlerin çıkması durumunda devir etmeyecek size çıkacaktır.


İkramiyenin dağılması ile ertesi hafta yine ikramiyenin dağılması durumunda çıkabilecek derece düzenleri:


1 231000000
2 132000000
3 222000000
4 321000000
7 221100000
8 112200000
13 212100000
15 312000000
19 121110000
23 032100000
27 131010000
31 130200000
38 330000000
49 041100000
50 212010000
51 203010000
59 022101000
61 211200000
63 212001000
88 041001000
97 102111000
106 020220000

İkramiyenin dağılması ertesi hafta 1.devir etmesi durumunda çıkabilecek derece düzenleri:


1 231000000
2 132000000
3 222000000
4 321000000
5 131100000
6 122100000
7 221100000
8 112200000
9 213000000
10 311100000
11 141000000
12 123000000
14 230100000
15 312000000
16 031200000
17 240000000
18 113100000
19 121110000
20 121200000
21 042000000
22 211110000
24 203100000
26 301200000
28 122010000
33 051000000
34 320010000
35 302100000
37 310200000
38 330000000
41 103110000
42 221010000
43 140100000
44 204000000
46 022200000
49 041100000
51 203010000
53 032010000
58 510000000
61 211200000
62 320100000
64 105000000
66 120210000
79 060000000
83 210110010
87 112100100
98 050100000
108 104010000


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

4 15 26 34 35 36
Burada bulunan sayıların çıkıp çıkmayacağı sayıların konumlarına göre belirleyebilirsiniz.
Sayıları şanslı sayılar tablosunda bularak değerlendirebilirsiniz.
Bu sayılardan çıkacağını düşündüğünüz var ise seçimlerinizde kullanabilirsiniz.


Sabit sıra düzeni:


Çıkan sayıların sıra düzenleri bu tabloda ilk sırada bulunan düzenlerden gelebilir.


Sabit sıra düzeni
sabit sıra düzeni tablosu

Çıkma ihtimali az olan grup tablosu:

Çıkması durumunda 1-41. sırada bulunan düzenlerden çıkabilir. Haftaların devir etmesi durumunda bu tablodan çıkma ihtimali vardır.

Çıkma ihtimali az olan grup tablosu
süper loto çıkma ihtimali az olan grup tablosu

Derece tablosu:

Derece tablomuzdaki sıralama önemlidir. Çıkan sayılar ise mutlaka bu tablomuzda bulunan derece düzenlerinden çıkmaktadır. Her hafta ilk sıralardan çıkmakla beraber değişik sıralardan da çıkmaktadır. Bu düzenin nasıl çıktığını önceki haftalarda hazırladığımız bültenlerde görebilirsiniz.

Derece tablosu
süper loto sabit derece tablosu

Çekilişler yapıldıktan sonra bülten değerlendirmelerimizi yapacağız.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


09/11/2017 525. HAFTA SÜPER LOTO SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ:

525. haftada çıkan sayılar ile birlikte büyük ikramiye 1.devir etmiştir.

524. hafta bülteni sonuç değerlendirmesi kısmında önemli bir yazı yazmıştık.

Çıkan sayıların durum ve konumlarını inceleyeceğiz.

525. hafta çıkan sayıların durumlarını değerlendireceğimiz tablomuzu vererek başlayabiliriz.


09/11/2017 525. HAFTA SÜPER LOTO SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
525 hafta süper loto sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayıların durum ve konumlarını tahmin tablosundan inceleyebilirsiniz.
3 sayı çıkacak sayılar tablosunda ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkmıştır.
Bültenimizin tahmin değerlendirme kısmında verdiğimiz bilgiler ile sonuçları karşılaştırıp değerlendirebilirsiniz.
Bu değerlendirmelere benzer değerlendirmeleri sizde yaparak çıkacak sayıları az kolon ile bulabilirsiniz.

Çıkan sayıları derece farkları ortalamasına göre 13 derece toplamını alan gruplar için tersi geçerli olacak şekilde çıkmıştır.

14 derece toplamı için gruplardan 1'er tane sayı çıkmıştır.

Geçtiğimiz hafta bültenlerimizde Süper Loto için makineden düzenlenen kolonlar konusunu işlemiştik.
Bir sayısal oyuncu kendi kolonunu emek vermeden düzenlemiş ise o hiç aklında yer etmeyecektir. O kolonu düzenlediğini bile unutacaktır.
O kupon ya hanım maharetiyle cepleri kontrol edilmeden çamaşır makinesine atılacak ya da bir kitap arasında ömrünü doldurmaya terkedilecektir.
Sayısal oyunlarda kazanılan ikramiyelerin büyük bir kısmı ödeme yapılmaması nedeni ile idarede kalmaktadır.

Sayısal oyunların hayattan bu şekilde kopuk bir şekli vardır. Onu oynayan kişi bir süre kazandığında ne yapacağının hayallerini kurar.
Hayal ile yaşamaya başlar.
Kazanamayınca hayatına kaldığı yerden devam eder.
Sayısal oyunlarda büyük ikramiye kazanmak insanların hayatını değiştirmemesi gerekir diyebiliriz. Neden gerçekte senin olmayan bir hayatın içine giresin ki?
Hiçbir zaman hakkını vermediğin bir yaşam şekli olacaktır.
Başkasının hayatını yaşamak denilen şey bu olsa gerektir.

Bu anlattığımız bir biçimdir. Elbetteki kazandığı parayı topluma değer katacak şekilde kullananlar elbette olacaktır.
Kurulu düzen içinde aslında paranın ne yapılacağının bir önemi yoktur.
Önemli olan paranın piyasaya düşürülmesi veya önemli kabul edilen değerlere aktarılmasının sağlanmasıdır.
Bu işler aslında sayısal oyunların oynatılması paraların dağıtılması kadar basit konular değildir. Altında içinde para olması nedeni ile bir çok olaylar vardır.

Bizim konumuz olmaması nedeni ile bu konulara girmeyeceğiz.
Bize ne!


Çıkan sayılar:

7 13 29 34 38 52
Sayılarıdır.
Çıkan sayıların durumlarını tahmin tablosundan ve şanslı sayılar tablosundan inceleyebilirsiniz.
Tabloda bulunan sayılardan hiçbiri çıkmamıştır.
Böyle bir varsayım ile seçimlerinizde bu sayıları eleyebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Çıkan sayıların şanslı sayılar tablosundaki durumu aşağıdaki gibidir.

525 SAYI 7 13 29 34 38 52
ADET 1 1 1 0 2 0
Şanslı sayılar tablosunda bulunan sayıların bulunma durumlarını aşağıdaki tablodan izleyebilirsiniz.


Bu sayıların çıkacak sayılar tablosundaki durumlarını yoğunluk nedeni ile vermiyoruz.
İlerleyen zamanlarda bültenlere ekleyebiliriz.

Oluşturacağınız böyle bir varsayım ile çıkacak sayıları bulabilirsiniz.


Çıkacak sayılar tablosu:

525. haftada çıkan sayılar iki tablodan 6-0 kombinasyonu ile çıkmıştır.


TABLO-1:SN SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 3 13 2 TEK ASAL
2 49 53 1 TEK ASAL
3 50 27 1 TEK KMPZT
4 4 1 1 TEK BİRİM
5 45 38 2 ÇİFT KMPZT
6 1 35 2 TEK KMPZT
7 51 11 1 TEK ASAL
8 14 29 1 TEK ASAL
9 20 5 1 TEK ASAL
10 25 50 2 ÇİFT KMPZT
11 37 24 1 ÇİFT KMPZT
12 8 22 1 ÇİFT KMPZT
13 21 54 0 ÇİFT KMPZT
14 2 37 3 TEK ASAL
15 5 45 1 TEK KMPZT
16 6 4 2 ÇİFT KMPZT
17 24 2 1 ÇİFT ASAL
18 22 31 1 TEK ASAL
19 23 20 2 ÇİFT KMPZT
20 39 16 1 ÇİFT KMPZT
21 46 8 2 ÇİFT KMPZT
22 53 42 1 ÇİFT KMPZT
23 7 17 3 TEK ASAL
24 17 41 0 TEK ASAL
25 19 14 0 ÇİFT KMPZT
26 35 9 2 TEK KMPZT
27 40 32 0 ÇİFT KMPZT
28 54 52 2 ÇİFT KMPZT
29 10 33 1 TEK KMPZT
30 33 10 0 ÇİFT KMPZT
31 34 39 0 TEK KMPZT
32 42 6 2 ÇİFT KMPZT
33 44 25 3 TEK KMPZT
34 11 43 0 TEK ASAL
35 12 18 2 ÇİFT KMPZT
36 26 21 0 TEK KMPZT
37 28 34 1 ÇİFT KMPZT
38 29 49 0 TEK KMPZT
39 43 30 2 ÇİFT KMPZT
40 52 7 0 TEK ASAL
41 9 23 1 TEK ASAL
42 15 46 3 ÇİFT KMPZT
43 18 36 1 ÇİFT KMPZT
44 30 12 3 ÇİFT KMPZT
45 36 51 0 TEK KMPZT
46 38 48 3 ÇİFT KMPZT
47 48 28 2 ÇİFT KMPZT


Grup düzeni:

111201
1.GRUP-9 2.GRUP-1 3.GRUP-3 4.GRUP-6 4.GRUP-10 6.GRUP-5
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
Çıkan sayıların TABLO-3 128.sırada bulunan grup düzeni ile çıkmıştır.


Sıra düzeni:

111111
Sıra düzeni ile çıkmıştır.
Bu sıra düzeni sıra düzeni tablomuz ile ilgili verdiğimiz bilgiler çerçevesinde tahmin ettiğimiz yerden gelmiştir. Tahminde verdiğimiz sıra düzeni tablomuzda 2. sırada bulunan sıra düzenidir.


Derece düzeni:

123000000
Derece düzeni ile gelmiştir. Bu derece düzeni sabit derece tablomuzdan 12.sıradan gelmiştir.
Derece düzenleri tahmin tablomuzda çıkacak sayıların derece düzeninin vermiştik.
Bu tablolar arasında 12.sırada bulunan derece düzeni çıkmıştır.
Bu derece düzeni bültenimizin tahmin değerlendirme kısmında ve derece tahminlerimiz arasında bulunmaktadır.


Adres düzeni:

12-33-56-64-91-104
Adres düzeni ile çıkmıştır.
Bu sayılar çıkan sayıların tahmin tablosundaki konumlarını gösterir.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
TOPLAM YAZI SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yorum yapmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Sayfa yenileme kaldırılmıştır.