MENÜ

Blog Düştüğünde Mail Gönder (Onay gerekir.)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

Translate

29 Temmuz 2016 Cuma

04/08/2016 459. HAFTA SÜPER LOTO TAHMİNİ

458. haftada doğru grup düzeni değil de derece düzenini vermiştik. Derece düzenini tespit ederek büyük ikramiyeyi kazanmak zor değildir. Sayısal oyunlarda çok fazla yorum yapmadan bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bilgiler eşliğinde yorumu size bırakıyoruz. %100 çıkacaktır.

Kurumsallaşma nedir?

Devletler kurumlar ve bireyler açısından kurumsallaşmayı incelemek mümkündür.
Bireyler açısından bakıldığında kârını maksimize edecek işlerin peşinde koşuyorsa bu birey kurumsallaşmadan uzaktır. Kurumlar açısından da aynı şey geçerlidir. Burada uzun uzadıya kurumsallaşmayı anlatmayacağız. Fakat demokrasi kavramının uygulanması kurumsallaşma gerektiren bir iştir. Kurumsallaşamayan kurum veya kişi demokrasiyi yerleştiremez. Gavurun icat ettiği bu demokrasi öyle bir şeydir ki insan yaşadığı sürece her şeyini ihata eden düzenleyen bir şeydir. Bu nedenle müslüman bu işlere ayak uydurmakta zorlanmakta uyum sağlayamamaktadır.
Şimdi siz tutarda her millet layık olduğu şekilde yönetilir derseniz haksızlık etmiş olursunuz.
Gavurun düzenini müslümana, müslümanın düzenini gavura uygulamış olursunuz ki yanlış olur.
Osmanlı devletinin toplumları yönetmedeki başarısı buradan gelmektedir. Her toplumu kendi içinde yönetmiştir. Konu osmanlıya gelince herkes kendi bakış açısıyla kendi söylediğinin doğru olduğunu söyler. Bizde bu açıdan yaklaştık.
Yeniden kurumsallaşmaya dönecek olursak, hem müslümanı hemde gavuru kuşatacak bir modeldir.
Yıllarca yasalarınız demokrasiye uyumlu, uygulamalarınız burası Türkiye denecek tarzda ise kurumsallaşma o ülkede hiç bir zaman geçekleşmez. Adaleti demokrasiye göre yönetemezsiniz. Sonra işler ahbap-çavuş ilişkisine döner ve dersiniz ki burası Türkiye...


Demokrasi-Hukuk:

Bu işi başımıza getirenler diyor ki Türk milleti bu zaman kadar başına ne getirildiyse uyum sağlamıştır, onun hedefi batıya benzeyen bir toplum olmaktır. Batı gibi bir toplum olmaktır. Kimse kusura bakmasın batının bizim bunu yapıp yapmadığımız umurunda değildir. Kendi çıkarına uyuyorsa sorun yok demektir. Ülke karıştığında toprakları paylaşmaktan başka yapacağı bir şey de yoktur. 1900'lü yıllarda bunun nasıl olduğunu gördük. Ne 1. Dünya Savaşına ne de Kurtuluş Savaşına sıkıştırılacak bir tutum değildir.
Şöyle bir yönteminiz yok ki;
Bu demokrasi düzeni bize uymuyor biz kendi yöntemimizi kendimiz inşaa ederiz. Burası Türkiye...
Batının ideolojik çatısının altında yaşamak herkese hoş gelmektedir.
Çünkü çıkarı vardır. Kurumsallaşmayı göz ardı ederek kendi çıkarını her şeyin üstünde görmektedir.


Kurumsallaşma işi devletler açısından nasıldır?

Devlet çıkarını taraf kişi ve kurumlara karşı, kuralı kitabına uydurarak hareket ediyorsa kurumsallaşmış devletten bahsedemeyiz. Bu durum adalet kavramının devlette kurumsallaşmadığı anlamına gelir. Adalet içi boşaltılmış kurumdan ibarettir. Adalet mülkün temelidir sözü burada kendine yer bulur. Devlet kendi gelirlerini artırmak için adaleti bozmak pahasına hareket ederse burada kurumsallaşmadan bahsedemezsiniz. Siz buna her ne kadar kağıt üzerinde kurumsallaşmıştır deseniz de o kurumsallaşmamıştır. Elbetteki kurumsal anlamda insanların hakkını vermemeye yönelik bir düzende kurabilirsiniz. Bu düzen de kurumsallaşmış olabilir. Toplumda kabul bulmayacağı için böyle kurumsal bir düzen yaşama şansı bulamaz. Fakat adalet çerçevesinde kağıt üzerinde kurumsallaşma kuracak olursanız buna kimsenin sesi çıkmaz. Ahbap-çavuş düzeninde işler yürür gider.
Devlet bir düzenden üzeri örtük gelir elde edemez. Elde ettiği gelirlerin tamamı yasada yer almalıdır.
Adına her ne derseniz deyin, kabul görsün görmesin, yasada yer almak zorundadır.
Yasada yer almayan şekillerde gelirleri olan bir devlete kurumsal bir devlet diyemezsiniz.
Google'den kurumsal devlet yönetimi yazdığınızda çıkan sayfalara göz atmanızı tavsiye ederiz.
Bunun dışında yasada yer almayan faaliyetlerinin dışında faaliyetleri olan bir devlete de kurumsal devlet diyemezsiniz.


Devlet ne kaybeder kurumsal olmamaktan?

Devletin personel rejimini liyakata bağlarsınız ve bunu bir sınav usulü ile yapmayı planlarsınız. Öte yandan yan yollardan sınav usulü ile istediğiniz yerlere istediğiniz kişileri getiremeyince milyonlarca insanı taşeron adı altında biat kültürüne yatkın kimseleri görev başına getirirsiniz.
Bu işler bir günde olumsuz sonuç vermese de acısı uzun vadede çıkmaktadır. Bu gün cemaat denilen yapının devletin içinde bu şekilde, nasıl yer ettiğini, bunlar çok tehlikeli dediklerinde hadi canım sende bunlar alnı secdeye deyen insanlar diyenler bu işlerin liyakat usulü ile yapılması gerektiğini sanırım anladılar. İnternette karşılaştığımız bir yazıyı buradan paylaşarak yukarıda anlatılan olumsuzlukların sonucunun nereye gittiğini özetleyen bir yazı ile bitireceğiz.
ÇIRILÇIPLAK
ÖSYM


Post modern:

Yukarıda anlatılan sonuçlar aslında post modern yapının emeklerinin sonucudur. İçerden ve dışardan desteklemelerle bu süreçler Türk Milletine yaşatıldı. Destekçileri ise şimdilerde köşe başlarını tutmuş kodamanlardır. Kelime anlamı iye -miş gibi diyebiliriz. Amaç mağdur üreterek sonraki dönemlerde bu mağdurları milletin başına sarmaktır. Post modernlik ulus devletlerin varlıklarını gizli kapaklı modernlik savına dayalı bir biçimde devam ettirmelerini öngörür. Post modernlik kapitalist hakimiyetin kusurlarından yeni bir aydınlanma deneyimi umarak arındırılması için çare üretmeğe, dolayısıyla bu hakimiyetin zımnen kabulune müteveccihtir. Post modern muvaffakiyet sermayenin her tonda yeşilliğe yer açmasıyla atbaşı gider. Post modern Amerikalıların sadece paraları olmadığını, paralarından başka şeyleri de olduğunu düşünür. İnanç önlemiştir  15 temmuz 2016 darbesini. Amerika'nın, Amerikan tarzının, American Way of Life'ın mükemmel olduğu inancı. Hiçbir millete benzememe imtiyazı değil.

458. haftada süper loto için bülten tahminlerimizi yayımlayarak başlayabiliriz.

459. HAFTA SÜPER LOTO TAHMİN TABLOSU

HAFTA DEĞERLENDİRMESİ:

458. hafta 4. devir etmiştir. 458. haftaki bültenimizde zor bir yerden geldiği için doğru düzeni veremedik. Çıkma ihtimali olmayan grup düzeninden bile gelmemiştir. Devir sayısı yüksek olan haftalarda genellikle çıkma ihtimali az olan grup düzenlerinden beklemekteyiz. Süper loto da ise bu tablodan gelmemesinin yanı sıra çok ilginç yerlerden gelebilmektedir. Bu düzenleri sistemi geliştirerek yakalamaya çalışacağız.


1-ŞANSLI SAYILAR:

211200 3 6 11 28 30 33
011310 17 26 33 37 39 47
201210 2 3 24 37 38 45
011211 16 23 37 38 47 53
013020 15 20 21 23 43 44

Yukarıda bulunan grup düzenleri önemlidir. Ayrıca şanslı sayıların derece ve sıra durumlarına göre de değerlendirme yapabilirsiniz.


2-GRUP DÜZENİ:


1 111210 1.GRUP-9*2.GRUP-6*3.GRUP-3*4.GRUP-7*4.GRUP-2*5.GRUP-1

2 211110 1.GRUP-6*1.GRUP-7*2.GRUP-2*3.GRUP-7*4.GRUP-3*5.GRUP-4

3 110211 1.GRUP-6*2.GRUP-8*4.GRUP-6*4.GRUP-1*5.GRUP-8*6.GRUP-3

4 201210 1.GRUP-4*1.GRUP-9*3.GRUP-7*4.GRUP-2*4.GRUP-10*5.GRUP-1

5 210210 1.GRUP-7*1.GRUP-1*2.GRUP-10*4.GRUP-4*4.GRUP-2*5.GRUP-10

6 121101 1.GRUP-1*2.GRUP-2*2.GRUP-6*3.GRUP-10*4.GRUP-1*6.GRUP-1

7 121110 1.GRUP-3*2.GRUP-5*2.GRUP-9*3.GRUP-1*4.GRUP-9*5.GRUP-4

8 112110 1.GRUP-7*2.GRUP-7*3.GRUP-5*3.GRUP-3*4.GRUP-6*5.GRUP-3

9 011211 2.GRUP-9*3.GRUP-5*4.GRUP-2*4.GRUP-10*5.GRUP-6*6.GRUP-4

10 120120 1.GRUP-6*2.GRUP-3*2.GRUP-10*4.GRUP-5*5.GRUP-1*5.GRUP-10

11 120210 1.GRUP-8*2.GRUP-6*2.GRUP-1*4.GRUP-5*4.GRUP-2*5.GRUP-1

12 121011 1.GRUP-8*2.GRUP-1*2.GRUP-6*3.GRUP-5*5.GRUP-7*6.GRUP-3

13 220200 1.GRUP-2*1.GRUP-4*2.GRUP-5*2.GRUP-10*4.GRUP-3*4.GRUP-6

14 210120 1.GRUP-2*1.GRUP-4*2.GRUP-2*4.GRUP-4*5.GRUP-2*5.GRUP-4

15 110121 1.GRUP-3*2.GRUP-2*4.GRUP-10*5.GRUP-7*5.GRUP-10*6.GRUP-2

16 101301 1.GRUP-5*3.GRUP-10*4.GRUP-3*4.GRUP-8*4.GRUP-5*6.GRUP-5

17 210111

18 201111 1.GRUP-3*1.GRUP-5*3.GRUP-6*4.GRUP-10*5.GRUP-4*6.GRUP-4

19 211020 1.GRUP-3*1.GRUP-2*2.GRUP-7*3.GRUP-2*5.GRUP-2*5.GRUP-6

20 222000 1.GRUP-5*1.GRUP-8*2.GRUP-3*2.GRUP-5*3.GRUP-8*3.GRUP-5

21 031200 2.GRUP-9*2.GRUP-5*2.GRUP-10*3.GRUP-6*4.GRUP-1*4.GRUP-2

22 211200 1.GRUP-9*1.GRUP-8*2.GRUP-10*3.GRUP-9*4.GRUP-9*4.GRUP-3

23 110130

24 030300 2.GRUP-7*2.GRUP-6*2.GRUP-4*4.GRUP-7*4.GRUP-5*4.GRUP-2

25 201021 1.GRUP-2*1.GRUP-7*3.GRUP-4*5.GRUP-1*5.GRUP-6*6.GRUP-3

26 012102 2.GRUP-5*3.GRUP-5*3.GRUP-3*4.GRUP-3*6.GRUP-2*6.GRUP-5

Geçen haftanın 4. kez devir etmesi ile beraber bu tablodan derecesi 3ve 3'ten büyük olan grup düzenlerinden gelmesini beklemekteyiz.

Aşağıdaki grup düzenleri ise haftanın 4. kez devir etmesi ile özel olarak hazırlanmış grup düzenleridir.
Haftanın devir etmeyeceğini büyük ikramiyenin çıkacağını düşünürseniz aşağıdaki grup düzenleri önemlidir.

1 330000000 211110 1.GRUP-1 1.GRUP-5 2.GRUP-10 3.GRUP-4 4.GRUP-6 5.GRUP-8

2 131100000 210210 1.GRUP-9 1.GRUP-5 2.GRUP-2 4.GRUP-7 4.GRUP-2 5.GRUP-2

3 321000000 022200 2.GRUP-2 2.GRUP-8 3.GRUP-6 3.GRUP-7 4.GRUP-8 4.GRUP-3

4 112110000 110220 1.GRUP-8 2.GRUP-9 4.GRUP-1 4.GRUP-9 5.GRUP-6 5.GRUP-9

5 031200000 130110 1.GRUP-7 2.GRUP-1 2.GRUP-7 2.GRUP-3 4.GRUP-2 5.GRUP-4

6 230010000 112200 1.GRUP-8 2.GRUP-2 3.GRUP-7 3.GRUP-4 4.GRUP-5 4.GRUP-3

7 051000000 212100 1.GRUP-1 1.GRUP-9 2.GRUP-9 3.GRUP-2 3.GRUP-10 4.GRUP-8

8 411000000 101301 1.GRUP-5 3.GRUP-10 4.GRUP-3 4.GRUP-8 4.GRUP-5 6.GRUP-5

9 131010000 221010 1.GRUP-4 1.GRUP-8 2.GRUP-9 2.GRUP-7 3.GRUP-9 5.GRUP-5

10 132000000 220200 1.GRUP-9 1.GRUP-6 2.GRUP-8 2.GRUP-3 4.GRUP-9 4.GRUP-4

11 212100000 132000 1.GRUP-5 2.GRUP-4 2.GRUP-3 2.GRUP-6 3.GRUP-1 3.GRUP-10

12 213000000 220002 1.GRUP-2 1.GRUP-7 2.GRUP-8 2.GRUP-1 6.GRUP-2 6.GRUP-3


Aşağıdaki grup düzenleri ise haftanın 5. kez devir edeceğini düşünürseniz mutlaka çıkacak grup ve derece düzenleridir. Derece düzenlerini grup düzenlerine bağlı kullanacağınız gibi bağımsız veya birbirinden bağımsız şekillerde kullanabilirsiniz. Derece düzeninin sabit tablomuzdan kaçıncı sıradan olduğunu tespit ederek kullanmanızda fayda vardır. Bu grup düzenleri önemlidir. Bu düzenlerden çıkmama ihtimali %10 civarındadır. Bu ihtimalin gerçekleşmesi de düşüktür.

1 042000000 110211 1.GRUP-2 2.GRUP-5 4.GRUP-2 4.GRUP-4 5.GRUP-3 6.GRUP-3

2 202101000 121101 1.GRUP-6 2.GRUP-1 2.GRUP-8 3.GRUP-8 4.GRUP-1 6.GRUP-5

3 211110000 210210 1.GRUP-1 1.GRUP-2 2.GRUP-7 4.GRUP-6 4.GRUP-7 5.GRUP-9

4 023100000 011220 2.GRUP-8 3.GRUP-8 4.GRUP-8 4.GRUP-9 5.GRUP-6 5.GRUP-2

5 211200000 101121 1.GRUP-1 3.GRUP-5 4.GRUP-1 5.GRUP-4 5.GRUP-6 6.GRUP-1

6 024000000 121011 1.GRUP-8 2.GRUP-1 2.GRUP-6 3.GRUP-5 5.GRUP-7 6.GRUP-3

7 302100000 101220

8 032100000 021120 2.GRUP-1 2.GRUP-8 3.GRUP-10 4.GRUP-5 5.GRUP-3 5.GRUP-6

9 240000000 212100 1.GRUP-4 1.GRUP-7 2.GRUP-1 3.GRUP-10 3.GRUP-5 4.GRUP-9

10 221100000 012210 2.GRUP-2 3.GRUP-9 3.GRUP-2 4.GRUP-9 4.GRUP-10 5.GRUP-8

11 311100000 012111 2.GRUP-8 3.GRUP-9 3.GRUP-1 4.GRUP-6 5.GRUP-1 6.GRUP-1

12 311100000 001401

13 310200000 130020

14 131010000 220110

15 204000000 010221 2.GRUP-2 4.GRUP-7 4.GRUP-8 5.GRUP-6 5.GRUP-3 6.GRUP-2

16 140010000 202101 1.GRUP-7 1.GRUP-1 3.GRUP-4 3.GRUP-3 4.GRUP-3 6.GRUP-2

17 321000000 301011 1.GRUP-2 1.GRUP-6 1.GRUP-9 3.GRUP-5 5.GRUP-3 6.GRUP-2

18 201300

19 222000000 200130 1.GRUP-4 1.GRUP-8 4.GRUP-7 5.GRUP-2 5.GRUP-7 5.GRUP-10

20 021200100 103200 1.GRUP-9 3.GRUP-6 3.GRUP-3 3.GRUP-9 4.GRUP-3 4.GRUP-1

21 311100000 030030 2.GRUP-10 2.GRUP-8 2.GRUP-5 5.GRUP-7 5.GRUP-2 5.GRUP-3

22 132000000 011301 2.GRUP-9 3.GRUP-5 4.GRUP-9 4.GRUP-4 4.GRUP-7 6.GRUP-3

23 131010000 023010 2.GRUP-10 2.GRUP-9 3.GRUP-1 3.GRUP-8 3.GRUP-10 5.GRUP-4

24 230010000 320010 1.GRUP-1 1.GRUP-9 1.GRUP-7 2.GRUP-5 2.GRUP-3 5.GRUP-10

25 112010100 100311 1.GRUP-5 4.GRUP-4 4.GRUP-1 4.GRUP-2 5.GRUP-8 6.GRUP-3

26 231000000 200031 1.GRUP-7 1.GRUP-5 5.GRUP-10 5.GRUP-2 5.GRUP-1 6.GRUP-5

27 041010000 011202 2.GRUP-2 3.GRUP-6 4.GRUP-7 4.GRUP-5 6.GRUP-1 6.GRUP-4


Çıkma ihtimali az olan grup tablosu:

Bu tablomuzdan derecesine dikkat ederek uygun grup düzenlerini seçebilirsiniz. Önem sıralarını dikkate alınız. ilk 161'e kadar olan grup düzenlerinin çıkma ihtimali %80 civarındadır. Diğer düzenlerin çıkma oranı %20 civarındadır. Sona yaklaşıldıkça oran azalır. 4 kez devir etmesi nedeni ile 42-233 aralığında bir grup düzeninden çıkabilir.


SÜPER LOTO ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP TABLOSU

Derece tablosu:Derece tablomuzdaki sıralama önemlidir.

SÜPER LOTO SABİT DERECE TABLOSU
Çekilişler yapıldıktan sonra bülten değerlendirmelerimizi yapacağız.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


04/08/2016 459. HAFTA TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ:

Bir iki hafta önce yapılan bir çekilişin bir parametreyi daha kullanmamız gerektiği şeklinde bir yazı yazmıştık. Bu parametreyi kullanarak grup düzeni versek büyük ikramiye o grup düzenleri arasından çıkacaktı. İhmal yüzünden eklenmemiştir. İzleyenlerimiz ve milletimiz bizi affetsin.

459. HAFTA SÜPER LOTO DEĞERLENDİRME TABLOSU
Çıkan sayıların bir mantığı bulunmaktadır. Yer olarak baktığınızda çıkan sayıların sıraları önemlidir. Sıra düzeni bir çıkış mantığını gösterir.
3.gruptan 7 ve 9. sırada olan,
4.gruptan 9. sırada olan,
6.gruptan 1. ve 5. sırada olan sayılar çıkmıştır.
Hiçbirşeyle uğraşmadan derece düzenlerine göre bile böyle bir sistem oluşturarak doğru sayıları yakalamaya çalışabilirsiniz.


Çıkan Sayılar:

24 25 30 37 52 54
Sayılarıdır.


Grup düzeni:

002202 3.GRUP-7 3.GRUP-9 4.GRUP-9 4.GRUP-2 6.GRUP-5 6.GRUP-1

Grup ve sıra düzeni ile gelmiştir.Derece düzeni:


222000000

Bu düzenin sabit derece tablomuzdan 3. sıradan gelmiştir.
Grup düzeni ile derece düzeni arasında bütün oyunlarda çapraz ilişki vardır. Grup düzeni zor yerden gelirken derece düzeni kolay yerden gelmektedir bu hafta olduğu gibi önceki haftalarda da bu durumun örneklerini gördük. Analizlerimizde yer verdik. Bkz; (Çapraz kullanım)
222 derece düzenini ile grup düzenini dikkate almadan yapacağınız seçimleri ile bu sayılar sizi başarıya götürebilir.

8 milyon'a yakın ikramiye yukarıdaki düzen ile parmaklarınızın arasından kayıp gitmiştir.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Aynı kategorideki yazılarımız için tıklayınız: Devredenhaftalar05

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
7.) Bloglardaki Toplam yazı sayısını öğrenmek için tıklayınız.
8.) Mobilden takip eden izleyenlerimiz Fihrist-blog konuları tablosunu bu bağlantıdan görebilir.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yorum yapmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Sayfa yenileme kaldırılmıştır.
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.